Miljø

Som underleverandør til vindmølleindustrien føler vi i BSB en særlig forpligtelse til at arbejde intensivt med miljøet.

BSB Industry - USA Landvindmøller

Bæredygtige løsninger

I BSB har vi fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi, genbrug og en grøn tilgang til løsninger. Energibesparelse, affaldshåndtering og generel miljøoptimering er alle aktive komponenter i vores produktion og almene drift og gælder endvidere som overordnet og obligatorisk præmis i alle nye projekter og processer.

Vi vil gøre en indsats og forskel for miljøet

I BSB arbejder vi engageret med at nedbringe vores energiforbrug og CO2-udledning, ligesom vi har et konstant fokus på at minimere vores affald i produktionen og andre tiltag, der er med til at gøre en forskel.

Hvad gør vi helt konkret?

 1. Vi anvender klimavenlig CO2-neutral svejsegas
 2. Vi analyserer vores energiforbrug
 3. Vi bruger 100 % grøn strøm i produktionen fremstillet af danske vindmøller
 4. Vi har indført principper for affaldssortering
 5. Vi samarbejder med Daka Refood om at stoppe madspild
 6. Vi har kortlagt vores CO2-udledning
 7. Vi samarbejder med Dansk Design Center om at gøre processer bæredygtige
 8. Vi vil supportere bæredygtig skovdrift ved at bruge mærket træ i transporten
 9. Vi bruger overskudsvand fra varmepumper til køling ved termisk skæring
 10. Vi udfaser brugen af PSE ved levering af glasfiberdele
 11. Vi har halveret gasforbruget i produktionen
 12. Vi har installeret et behovsstyret ventilations- og udsugningssystem
 13. Vi har en energibesparende LED belysning
 14. Vi har installeret en varmepumpe, der giver en stor årlig CO2 besparelse

BSB Miljørapport 2021

Dyk ned i vores Miljørapport 2021 og læs mere om konkrete erfaringer og opnåede resultater.

Miljø ISO 14001 1

Miljøledelsessystemet 14001

I BSB har vi implementeret miljøledelsessystemet 14001. Med certificeringen skaber vi større gennemsigtighed og vished for, at vi arbejder seriøst med miljø og klima ved at købe grøn energi, affaldssortere, bruge genbrugsmaterialer, producere på nye, moderne maskiner og ved konstant at have fokus på klimavenlige tiltag, der er med til at skabe en bæredygtig fremtid.

Download ISO 14001 Certifikat

100 % grøn energi

Vores produktion har i flere år kørt 100 procent på grøn energi produceret af vindmøller. Vi har naturligvis installeret LED belysning, ligesom en luft til luft varmepumpe har erstattet gas. Opvarmningen af bygningerne med varmepumpen giver en årlig CO2 besparelse på ikke mindre end 81 tons.

Effektiviseringer til gavn for klimaet er konstant i spil og ved at installere et behovsstyret ventilations- og udsugningssystem, sparer vi 307.000 kilowatt om året.

Fabrikken i Ciechocin kører på 100 % grøn energi

På vores fabrik i polske Ciechocin er de fossile brændstoffer også skiftet ud med grøn vindenergi. Det er vi naturligvis stolte af. Med investeringen i 100 % grøn energi reducerer fabrikken CO2-udslippet med cirka 1.136.800 kilo om året eller mere end 1.100 tons.

I Polen er smog-koncentrationen en af de højeste i Europa, og luftforureningen er alarmerende. Som en større virksomhed har vi et ansvar for at skabe en mere bæredygtig produktion og reducere vores CO2-udledning.

Vi håber, at vores initiativ kan inspirere vores medarbejdere, andre virksomheder og samfundet i Polen som helhed til at tage CO2-udledningen og luftforureningen seriøs.

Stolt medlem af APQP4Wind

Stolt medlem af APQP4Wind

APQP4Wind er den fælles referenceramme, der skal bruges i branchen til at styrke samarbejdet mellem producenter og leverandører. APQP4Wind har til formål at gøre processen vedrørende krav til produktkvalitetssikring såvel som processen vedrørende produktlancering så klar som mulig og have en vision om at afstemme og modne vindindustriens globale forsyningskæde og være den kvalitetssikringsmetode, der anvendes af hele den globale vindindustri fra design til slutbruger.

Læs mere om APQPWind

BSB bruger klimavenlig CO2-neutral svejsegas

Vi har et ansvar, selvom det koster. Linde Green produktserien er for vores vedkommende cirka 7 % dyrere. Den udgift har vi i BSB valgt at tage på os, fordi vi mener, at vi som en virksomhed i den sorte industri har et særligt ansvar for at gøre en klimaindsats og reducere vores CO2-udledning.

Den skære- og svejsegas vi får på tanke fra Linde er lavet på grøn energi, og den er derfor medvirkende til, at vi kan nå vores fælles klimamålsætninger inden for den grønne omstilling af gasforbruget. I BSB kan vi naturligvis ikke alene gøre forskellen. Men vi kan være med til at vise vejen for andre virksomheder inden for den tunge industri.

Stop madspild – Genanvend mere

BSB samarbejder med DAKA REFOOD om at stoppe madspild og udnytte ressourcerne i det organiske affald langt bedre. Madaffaldet fra vores kantine bliver således genanvendt og brugt til opvarmning eller omdannet til foder, gødning og biodiesel. Det er bæredygtig og sund fornuft.

FN’s 17 Verdensmål

I BSB føler vi et særligt ansvar for de klimaudfordringer, verden står over for. Vi arbejder efter flere af FN’s 17 Verdensmål for at være med til at skabe en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn.

Vi har særligt fokus på mål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion og naturligvis mål 7, der fokuserer på bæredygtig energi og mål 13, der koncentrerer sig om klimaindsatsen.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. I BSB arbejder vi konstant på at minimere vores klimaaftryk i produktionen.

Vi er en del af den tunge industri, hvor produktionsapparat har et højt energiforbrug. Desto vigtigere er det, at vi handler og tager et klimaansvar.

Et af delmålene i mål 12 er, at vi inden 2030 skal nedbringe affaldsmængden betydeligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse. Derfor sorterer vi naturligvis alt affald og genbruger alt det, vi kan.

Mål 7 og 13: Bæredygtig energi og klimaindsats

Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, mens mål 13 både går på, at vi skal bremse klimaforandringerne og styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Vi skal eksempelvis reducere vores udslip af CO2 ved at erstatte fossile brændstoffer som kul, gas og olie med bæredygtig grøn energi fra eksempelvis vindmøller.

I BSB producerede vi til vindmølleindustrien allerede inden, der var noget, der hed Verdensmål. Men med Verdensmålene er vi blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af at få konverteret fra fossile brændstoffer og til blandt andet vindenergi, herunder et øget behov for netop vores totalløsninger inden for eksempelvis Anchor Cages løsninger.

Vi tager ansvar og arbejder strategisk med konstant at optimere og udvikle vores produktion, så vi også i fremtiden producerer med omtanke for miljøet og så tæt på kunderne som muligt, for på den måde er vi med til at skabe en fremtid med bæredygtig energi.

FNs 17 Verdensmål 1

Download vores QHSE Politik

Kontakt

Winnie Fedders
Head of QHSE & CBI

Winnie Fedders

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om produkter og løsninger, eller ønsker du et uforpligtende tilbud?

Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig hurtigst muligt.